Geschäftsstelle Dresden

Detail firmy

Prohlášení

Autorská práva:
Všechny zveřejněné informace na těchto internetových stránkách jsou chráněny autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena. Týká se to i totožných reprodukcí a překladů obsahu.
**Zveřejněním nemůže být vyloučeno, že popsaná řešení nebo použitá označení nejsou autorskými právy třetí osoby. Zveřejněním nemůže být vyloučeno případné vlastnictví autorských práv třetí osoby na popsaná řešení nebo použitá označení.

Odpovědnost:
V případě uvedení nevhodných nebo chybných informací na těchto internetových stránkách nepřebíráme žádnou odpovědnost. Za nevyžádané zaslané rukopisy, nosiče dat, obrázky, jakož i za produkty a fotografie rovněž nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

Odkazy:
**Rozsudkem zemského soudu v Hamburku bylo 12.května 1998 rozhodnuto, že se v případě vložení odkazů za obsah odkazované stránky zodpovídá.
** Jen tak se dá - podle zemského soudu - zamezit výslovnému distancování se od těchto obsahů. Na tomto webu se nachází odkazy na další internetové stránky.
Pro obsahy těchto stránek platí: Výslovně zdůrazňujeme, že nemáme žádný vliv na formu a obsah odkazované stránky. Proto se tímto výslovně distancujeme od všech obsahů všech odkazovaných stránek na tomto webu.
Toto prohlášení platí pro všechny stránky na tomto webu obsahující odkazy na vnější obsahy.