Pumpe für Feuerlöschanlage

Informace

Společníci firmy eutec ingenieuere GbR a její zaměstnanci již řadu let úspěšně působí v oblasti "technické vybavení budov" jako nezávislí projektanti. Zajišťujeme komplexní servis služeb.

Poskytujeme také speciální služby jako je např. odborné plánování preventivní protipožární ochrany, zpracování studií proveditelnosti a posouzení rentability zvoleného způsobu úspory energie nebo zpracování energetického auditu pro obytné a nebytové budovy.

V oblasti plánování zařízení pro technické vybavení budov se zaměřujeme především na:

Máte dotazy? Obraťte se na nás!
Kontaktní osobou je pan Thomas Warecka.