Landwirtschaftliche Biogasanlage

Informace

Bioethanol společně s bionaftou je v současnosti jediným obnovitelným zdrojem energie bezprostředně využívaným jako pohonná hmota. Bioethanol v podobě přídavné složky do benzínu výrazně přispívá k úspoře fosilních paliv.
Předpoklady pro motoristické využití ethanolu z biomasy se v Německu během posledních let výrazně zlepšily. Bioethanol byl zvláště zajímavý především proto, že nebyl zdaněn jako minerální olej. Avšak od 1. srpna 2006 do roku 2012 budou přece jen bioethanol a bionafta zákonodárci postupně zdaňovány.
Díky zákonu o kvótách ekologických pohonných hmot*, platnému od 1.1.2007, který nařizuje povinné přidávání bioethanolu a bionafty do pohonných hmot, zůstává bioethanol jako příměs do motorového benzínu i přes stoupající daňové zatížení nesmírně zajímavý.

Jak již bylo řečeno, biethanol v podobě příměsi do benzínu představuje důležitou surovinu pro využití obnovitelné energie. Díky jeho použití jsou snižovány emise oxidu uhličitého a oxidu uhelnatého. Mimoto mohou být smysluplně využity přebytky zemědělské produkce např. pšenice. Další možností využití bioethanolu je získávání ethyl-tri-butyletheru, který může být přidáván do benzínu jako antidetonační přísada místo rakovinotvorného methyl-tri-butyletheru, vyráběného z ropy.
Ethyl-tri-butylether tvoří v Německu standartně 5% příměs motorového benzínu, která je povolena bez zvláštního označení, jakákoli přestavba automobilů ani čerpacích stanic není nutná. Naším cílem je nejen úspora finančních prostředků a ochrana životního prostředí prostřednictvím plánování a realizace bioethanolových zařízení, ale také nabídka nové produkční kapacity a mezinárodní konkurenceschopnost výroby ethanolu v Německu.

* Zákon k nové regulaci zdanění výroby energií a ke změně zákona o dani z elektrického proudu